Teenused

Turu-uuringud ja andmeanalüüs

Välis­ ja siseandmete kogumine ja analüüsimine, et pakkuda otsuste tegemiseks vajalikku teavet

Võimalikud probleemid ettevõttes

 • Uute kasvuvõimaluste kindlakstegemine klientide, segmentide ja turgude seisukohas
 • Uute toodete turule toomine ja positsioneerimine või uute laoartiklite väljatöötamine
 • Olemasolevate toodete kaubamärgi ümberkujundamine või uuesti turule toomine
 • Kliendibaasi mõistmine (klientide segmentimine, sihtpakkumised)
 • Olemasolevate teenuste osutamise või toodete pakkumise tõhustamine
 • Strateegiliste probleemide lahendamine
   

Konsultantide eelised

 • Konsultantidel on vajalikud kogemused, teadmised ja vahendid andmete kiireks ja asjatundlikuks analüüsimiseks ja tõhusaks visualiseerimiseks
 • Konsultatsiooniteenused säästavad kliendi aega, seega otsuseid tehakse kiiremini ja tasuvus ilmneb lühema aja jooksul
 • Meie konsultandid on nõustanud eri tööstusharusid ja töötanud mitmes riigis. Oleme pädevad paljudes valdkondades, näiteks statistika, sotsioloogia, ökonomeetria, turundus ja reklaam
 • Konsultandid tõlgendavad andmeid neutraalselt ja sõltumatult
   
TÖÖPROTSESS

Ettevõttesisene turundusaudit

Olemasoleva toote- ja kaubamärgiportfelli analüüs, tõhususe hindamine ja klientide liigitamine

Tulemus: ettevõtte toodete ja klientide ülevaade

Turu-uuring

Turu-uuringu käigus vaadeldakse turu struktuuri, klientide eelistusi ja ootusi, kliendisegmente, konkurente ja turustuskanaleid

Tulemus: põhjalik arusaam turust ja selle suundumustest

Strateegia väljatöötamine

Kõikidest allikatest saadud teabe alusel töötatakse välja kliendi vajadustele vastav strateegia, mis hõlmab uute toodete positsioneerimist, püsikliendiprogrammi, olemasolevate toodete ja kaubamärkide uut turundusstrateegiat jne

Tulemus: täielik strateegia koos tegevuskavaga

Rakendamine

Vajaduse korral aitame strateegilise kava ellu viia, jälgides edusamme, kontrollides vahetulemusi ja aidates juhtkonda otsuste tegemisel

Tulemus: kooskõlas turu võimalustega edukalt ellu viidud strateegia