Teenused

Toetused ja projektijuhtimine

Välisrahastuse leidmine organisatsiooni kasvuks ja projekti eduka rakendamise tagamine

Võimalikud probleemid ettevõttes

  • Teadus- ja arendustööks ning innovatsiooniks vajalike vahendite nappus
  • Ressursside nappus või ebapiisavad teadmised väliste rahastamisvõimaluste leidmiseks või projektide elluviimiseks
  • Pikaajaline tasuvusperiood
  • Jooksvate investeerimisprojektide väike tootlus
  • Vähene motivatsioon investeerida mittetulunduslikku tegevusse

Konsultantide eelised

  • Tänu rahvusvahelises töös ja kohalikul tasemel saadud rikkalikele kogemustele oskame projekti eduvõimalusi hinnata
  • Piirkondlikud kontorid koos ulatusliku rahvusvahelise kaastöötajate võrguga pakuvad väga häid võimalusi leida koostööpartnereid Euroopas ja mujal
  • Kasutame eri valdkondade (nt innovatsioon, finantsvaldkond, IT) sertifitseeritud projektijuhte ja spetsialiste, et mõista paremini kliendi vajadusi ning rahuldada need teostatavate ja kasumlike projektide kaudu
     
TÖÖPROTSESS

Võimalike toetuste väljaselgitamine

Kliendi vajaduste hindamine, sobivaima toetuskava valik ja projekti abikõlblikkuse määramine

Tulemus: kliendi vajadustele vastav lahendus

Projekti väljatöötamine

Projekti ulatuse määramine ning eelarve ja ajakava koostamine, partnerite otsing ja konsortsiumi kujundamine

Tulemus: põhjalik projekti ülesehitus

Taotluse koostamine

Ametliku taotluse, sh lisadokumentide (nt äriplaan, kulude-tulude analüüs või teostatavusuuring) koostamine ning kliendi toetamine hindamise ajal

Tulemus: toetuse saamiseks esitatud taotlus ja sujuv hindamisprotsess

Projekti elluviimise toetamine

Projekti haldamine, eelarve kontroll ja aruandlus, riigihangete juhtimine, partnerite koordineerimine

Tulemus: aja- ja eelarvepiirangutest lähtuv projekti sujuv toimimine