Teenused

Strateegia ja innovatsioon

Ettevõtte või äriüksuse strateegia

 • Strateegia väljatöötamine
 • Strateegiadokumentide koostamine
 • Strateegiakoosolekute juhtimine

Innovatsiooni juhtimine

 • Intellektuaalomandi kaitse vahendite väljatöötamine
 • Meetodite hindamine
 • Tulemuste jälgimine

Teostatavusuuringud

 • Alternatiivsete lahenduste kindlakstegemine
 • Hindamiskriteeriumide määratlemine
 • Alternatiivsete meetmete hindamine
 • Rakenduskava koostamine

Kasv omandamiste kaudu

 • Soetamiseesmärkide põhjalik ülevaade
 • Ettevõtte hoolsuskohustuse audit