Teenused

Juhtimiskonsultatsioon

Organisatsioonis esinevate probleemide tuvastamine ja mõistmine, lahenduste väljapakkumine ning koostöös kliendiga sisukate muudatuste elluviimine

Võimalikud probleemid ettevõttes:

 • Ettevõtte strateegia või eesmärgid ei ole selged
 • Turul toimuvad muudatused (tekivad uued ohud või võimalused), mis tingivad uue strateegia või ettevõtte suunamise vajaduse
 • Puuduvad töövahendid, protsessid, juhtimisoskused või oskusteave, mida on vaja ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
 • Organisatsiooni struktuur ei ole piisav või selge
 • Esineb probleeme teatavates tugivaldkondades, näiteks finantsalal või IT valdkonnas jm

Konsultantide eelised

 • Konsultant pakub ettevõtetele, kellel puuduvad teatavates valdkondades oma spetsialistid, hindamatut ekspertarvamust ning detailset analüüsi
 •  Lühiajaliste projektide puhul võib konsultandi palkamine olla soodsam kui täistööajaga töötaja kasutamine
 • Konsultandil on erialased teadmised ja kogemused erinevate projektidega nii eri valdkondades kui riikides
 • Konsultant annab objektiivse välise hinnangu soovitud eesmärkide saavutamiseks
   
TÖÖPROTSESS

Diagnostika

Võimalike lahenduste kindlaks tegemiseks analüüsitakse ettevõtte äritegevust, struktuuri ja protsesse

Tulemus: ettevõtte tegevuse üksikasjalik diagnostika

Lahenduse väljatöötamine

Kliendi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks täpsustatakse diagnostika etapis piiritletud arenguvaldkondi

Tulemus: muudatuste loetelu koos detailsema rakendusplaaniga nende muudatuste elluviimiseks

Planeerimine

Koostöös kliendiga koostatakse põhjalik tegevuskava soovitud muudatuste elluviimiseks

Tulemus: strateegiline juhend koos üksikasjaliku ajakava, kasutatavate ressursside ja riskijuhtimismeetmetega

Rakendamine

Vajaduse korral aitame luua ja juhtida projektijuhtimisüksust, mis jälgib strateegia elluviimise edenemist ning rakendab ühtseid projektijuhtimise põhimõtteid kogu organisatsioonis

Tulemus: muudatused lõimitakse täielikult äritegevusse