Teenused

IT

Äri- ja IT-arhitektuur

 • IT-süsteemide arhitektuuri kindlaks määramine (nt TOGAFi põhjal)
 • Äriprotsessi ümberkujundamine IT­süsteemi rakendamise kaudu

IT valdkonna muudatused

 • IT-süsteemide ja infrastruktuuri läbivaatamine (IT-audit)
 • IT-süsteemi kasutatavuse, tõhususe, integratsiooni ja funktsionaalsuse hindamine
 • Muudatuste rakenduskava väljatöötamine (IT-strateegia)

Infosüsteemide nõuded ja rakendamise tehniline järelevalve

 • Funktsionaalsete nõuete kindlaksmääramine
 • Tarnija järelevalve
 • Tarnija koostatud dokumentide läbivaatamine

Ulatuslike IT-projektide juhtimine

 • Kava väljatöötamine
 • Abistamine tarnija palkamisel
 • Projektiga seotud tegevuste ja aruandluse kooskõlastamine (projektijuhtimisüksus)