Teenused

Finantsvaldkond

  • Juhtimisarvestus ja eelarvestamine
  • Oluliste juhtimisnäitajate kaardistamine
  • Äritegevuse laenude rahastamine
  • Äriplaanide ja finantsmudelite koostamine
  • Avaliku ja erasektori partnerluse loomine
  • Finantsvaldkonna hoolsuskohustuse audit
  • Riskide mõõtmine ja ohje
  • Finantsseisundi hindamine