Teenused

Ettevõtluse ja idufirmade toetamine

Ettevõtjate professionaalne  nõustamine kõigil idufirma arendamisega seotud teemadel. Aitame organisatsioonidel luua ja rakendada sisukaid ettevõtlustoetusi ja arengukavu

Ettevõtjate võimalikud probleemid

 • Ettevõtja on segaduses ning vajab abi ettevõtte loomisel, tegevuste järjestamisel ja edasise kasvu tagamisel (meeskond, ärikontaktid)
 • Kapitali hankimisega seotud küsimused: ettevõtte lühitutvustuse koostamine ja õigetele rahastamisallikatele (äriinglid, riskikapital või toetused) juurdepääsu tagamine
 • Uute turgudega kohanemine või peakontori ümberpaigutamine, mis nõuab praktilist oskusteavet kohaliku turu ärikeskkonna ja tingimuste kohta

Võimalikud probleemid ettevõtlust toetavates organisatsioonides

 • Vajadus meelitada ligi võimalikke ettevõtjaid, leida õigeid partnereid ja avastada juba varakult uusi paljulubavaid idufirmasid
 • Idufirmade ökosüsteemi või mitme ettevõtja samaaegse juhtimise keerukus
 • Enda idufirmade kasvulava või algatuse lõimimine idufirmade ökosüsteemi või globaalsel tasandil

Võimalikud probleemid suurettevõtetes, mis soovivad hakata tegelema idufirmadega

 • Ettevõtluskultuuri kujundamine ning protsesside ja võrsefirmade loomine
 • Oma töötajatele mitteformaalse loova keskkonna võimaldamine idufirmade rajamiseks
 • Oma riskikapitaliüksuse loomine ja täielik sulandumine idufirmade ökosüsteemi, esmased taustauuringud, ettevõttega sobivate idufirmade valimine ja juhtimine
   

Konsultantide eelised

 • Civitta on loonud ja arendanud enda idufirmasid ning käivitanud ja aidanud käivitada idufirmade kiirendeid, äriinkubaatoreid, äriinglite võrgustikke ja riskikapitalifonde, samuti korraldanud konverentse ja konkursse ning välja töötanud ettevõtluse tugistrateegiad ja ­programme
 • Me teame, kuidas ettevõtteid kasvatada, oleme nõustamistöös kokku puutunud sadade eri arenguetapis idufirmadega mitmesugustest sektoritest
 • Tehes kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil koostööd mitmete erinevate ettevõtluse ökosüsteemi sidusrühmadega, oleme jõudnud kindlale arusaamale, kuidas panna kokku ja koordineerida ettevõtluse ökosüsteemi
 • Oleme loonud ärisidemeid mitte üksnes koduturgudel, vaid ka mujal maailmas, eelkõige Euroopas ja Silicon Valleys
   
TÖÖPROTSESS

Idufirma või ettevõtluse tugiprogrammi seisundi hindamine ja vajaduste väljaselgitamine

Põhjalik vestlus ja teabevahetus idufirma arendamise eksperdiga, et hinnata idufirma või ettevõtluse tugiprogrammi seisu ja vajadusi

Tulemus: terviklik ülevaade kliendi olukorrast ja selgelt tuvastatud vajadused

Lahenduse väljatöötamine

Töötatakse välja kliendi vajadustele vastav lahendus, seejuures tuginetakse huvivaldkonna eriteadmistele ja peetakse vajaduse korral nõu välisekspertidega

Tulemus: arengualgatuste/elluviidavate projektide põhjalik loetelu koos tegevuskavade ja juhtumiülevaadetega

Vajalike ressursside leidmine

Vajaliku pädevuse ja muude ressursside leidmine, et kavandatud lahendus ellu viia

Tulemus: projekt on elluviimiseks valmis

Rakendamine

Tegevuskava rakendamine koos meeskonnaga, jälgides edusamme, kontrollides vahetulemusi ja aidates klienti otsuste tegemisel

Tulemus: projekt töötab /on ellu viidud ja klient on rahul